Rapporten en whitepapers

Van Predictive naar Prescriptive Policing - TNO

Big Data Survey 2016 - Big Data Expo / GoDataDriven

Smart Cities - Deloitte

Big data in een vrije en veilige samenleving - WRR

Big data in de retail gezien vanuit klantperspectief - ABN Amro

Top ten trends for 2016 Business Intelligence - Tableau

Dutch Digital Agenda: COMMIT2DATA

Dutch Digital Agenda: Knowledge and Innovation Agenda ICT 2016-2019

Big Data Blackout: Are Utilities Powering Up Their Data Analytics? - Cap Gemini Consulting

Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data - KING i.s.m. Big Data.Company

Handreiking Zelfredzaamheid en ICT: Inventarisatie digitale informele zorgdiensten en de potentie van Big Data en Open Data - KING

Goud zoeken in data - TNO Corne Versloot

Technologie Cluster "Big Data Visualisatie" - TNO

Dienstverlening verbeteren bij gemeenten met big data - TNO

Big Data in de publieke sector - eBook congres

Ook MKB ontdekt de toegevoegde waarde van Big Data - KPMG

Big Data Protection: How to Make the Draft EU Regulation on Data Protection Future Proof - Prof. Dr. Lokke Moerel, Tilburg University

Big Data in small steps: Assessing the value of Data - TNO

Verslag Verkennigssessie Intelligence & Jeugd - Digitale Steden Agenda - Veilige Stad

Big Data en de Privacy Regels - Computerworld Bram Semeijn

Bullish on digital - McKinsey Global Survey results

Analytics: The real-world use of big data | How innovotive enterprises extract value of uncertain data - IBMInstitute of Business Value

De big data revolutie - kansen, uitdagingen en visie - Fijitsu

The Whitebook of Big Data - Fujitsu

Metropoolregio Amsterdam 2025, Scenarioanalyse voor de MRA - Amsterdam Economic Board

Big Data Executive Survey 2012 - NVP

Big Social: Predicting behaviour with Big Data - Sogeti VINT

ICT-standaarden in de zorg - NICTIZ

Big Data verandert de financiële wereld - MarkLogic

Big data: Lessons from the leaders - SAS

Big Data & Decision Making - Capgemini

Creating Clarity with Big Data - Sogeti VINT

High-Performance Analytics - SAS

Open source solutions for big data management - Atos

Minding your digital business - McKinsey

Valuing Health Care: Improving Productivity and Quality - Kauffman

Data Equity - Unlocking the Value of Big Data - Cebr

A near-term outlook for big data - Giga OM Pro

Understanding Big Data. Analytics for Enterprise Class Hadoop and Streaming Data - IBM

Visierapport Almere DataCapital - iMMovator

Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity - McKinsey

Staat van de Gezondheidszorg - Ministerie VWS

The Fourth Paradigm: Data-Intensive Scientific Discovery - Microsoft