BVCD Posters A4 Ondersteuning

Maatschappelijke problemen oplossen met behulp van big data

Door de uitvoering van de Jeugdzorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Participatiewet gemeenten er een behoorlijke taakuitbreiding en uitdaging bij hebben gekregen. Op papier is alles goed voorbereid en in de komende jaren zal moeten blijken hoe deze voorbereiding in de praktijk uitpakt.

Proactief hulp bieden door data-analyse

Met behulp van data-analyses kunnen voorspellingen worden gemaakt over waar mogelijk hulp nodig is en het doen van interventies. Door gebruik te maken van data-analyse is het mogelijk ondersteuning te geven aan de mensen die het echt nodig hebben. Door data te verzamelen van sociale kenmerken als schuldsanering, zorgvraag, politie-ingrijpen en achtergrondgegevens kunnen inschattingen worden gemaakt van wie ondersteuning nodig heeft, voordat het uit de hand loopt. Door deze data te combineren, te analyseren en op een andere manier te gebruiken, kan de overheid veel slimmer worden. Slimmer in het maken van beleidskeuzes, slimmer in het inzetten van schaarse middelen, slimmer in het bereiken van succesvolle interventies die de kosten uiteindelijk zullen verminderen. U heeft een vraag en de data, wij de kennis om waarde te creëren uit uw data.

Cruciale informatie voor wijkteams

Maar data-analyses leveren niet alleen een bijdrage bij in het kaart brengen van persoonlijke ondersteuning. Door bijvoorbeeld ook schoolverzuim, overlastmeldingen en berichten op social media te analyseren kan er ook een beeld worden gegeven van de sfeer in bepaalde (probleem)wijken binnen een gemeente. Cruciale informatie die van grote toegevoegde waarde kan zijn voor wijkteams die hulp nodig hebben bij het ontdekken van de knelpunten in een wijk. Op basis van deze data zijn de medewerkers van wijkteams in staat om heel gericht interventies te plegen, maar ook snel de effecten van hun maatregelen te zien. Om vervolgens op basis hiervan eventueel bij te sturen.

Heeft uw gemeente te kampen met een uitdaging op maatschappelijk gebied? Neem dan nu contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Het team van het Big Data Value Center staat voor u klaar!