Almere DataCapital

ALMERE DATACAPITAL

 Het Big Data Value Center komt voort uit het regieprogramma Almere DataCapital van de Economic Development Board Almere. Almere DataCapital is opgericht ter behoeve van de ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid in Almere rondom de opslag, analyse en visualisatie van Big Data. Door dit ecosysteem kan Almere een grote stap zetten om de ambitieuze doelstelling van het creeëren van extra banen in het cluster ICT&Media in Almere tussen nu en 2030 te behalen.

Het programma

Het programma ontwikkelt zelf geen producten of diensten, maar brengt grote en kleine marktpartijen samen om rondom Big Data de diensten te ontwikkelen waar de markt om vraagt. Daarbij gaat het niet alleen om goedkope, efficiënte en duurzame opslag en snelle verwerking van data. De kracht zit in Big Data daadwerkelijk kunnen exploreren en daarmee een hoge toegevoegde waarde creëren.

Almere wil een ecosysteem van bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen ontwikkelen dat rondom Big Data kennis opbouwt en een brede set aan diensten ontwikkelt en aanbiedt. Het programma verwacht daarmee veel economische bedrijvigheid en daarmee nieuwe banen te genereren voor Almere. Almere wordt zo een (inter)nationaal centrum voor Big Data. 

Dienstenplatform

Een belangrijk onderdeel van Almere DataCapital is het opzetten van dienstenplatforms, gericht op Big Data en werkend volgens het servicemodel (XaaS). Om dat technisch mogelijk te maken is een consortium van marktpartijen bijeengebracht dat onder andere innovatieve diensten met toegevoegde waarde moet gaan ontwikkelen en leveren.