BVCD Posters A4 Buurten

Big data zorgt voor veiligere buurten

Gemeenten gebruiken vaak enkel traditioneel onderzoek om te onderzoeken wat er in hun wijken gaande is. Op basis van deze, veelal summiere, informatie maken zij hun beleidskeuzes en bepalen zij de middelen die zij gaan inzetten om de wijken veiliger te maken. Het Big Data Value Center is van mening dat deze belangrijke beslissingen op basis van te weinig data worden gemaakt. Gemeenten beschikken vaak over een enorme hoeveelheid aan data die hen veel meer inzicht kan verschaffen.

Bundeling van data zorgt voor essentiële informatie

Een mooi voorbeeld is de gemeente Eindhoven waar gemeente en politie nauw samenwerken en hun data delen voor analyses. Zo beschikt de politie over diverse criminaliteitsgegevens, wijkinformatie en analyseknooppunten. Door deze data te koppelen met algemene data van de gemeente en verder aan te vullen met social media analyses en lokale enquêtes onder wijkbewoners krijgt de gemeente onder andere meer inzicht in sentimenten onder inwoners, maar ook een inschatting van de kans dat iemand slachtoffer wordt van woninginbraak. De voorspellende modellen geven de gemeente Eindhoven een duidelijk beeld van socio-demografische en economische (gebieds)ontwikkelingen in de gemeente. Hierdoor is de gemeente in staat om veel gerichter preventieve en repressieve (veiligheids)maatregelen vorm te geven. Om op deze wijze bij te dragen aan een betere veiligheid en leefbaarheid van iedere (probleem)wijk.

Big data-analyses voor de gemeente Almere

Een ander mooi voorbeeld van big data-analyses voor het creëren van veiligere buurten is de ‘Straatkubus’, een ‘early-warning’ systeem (EWS) van de gemeente Almere. Binnen dit data-analyse systeem is onder andere data over bevolkingssamenstelling, inkomen, huurachterstanden, zorgconsumptie en schooluitval verzameld. Deze informatie is vervolgens tot op straatniveau geanalyseerd en weergegeven. Met behulp van deze informatie wordt nu, na signalen van jeugd-, welzijnswerkers en politie dat er problemen in een wijk ontstaan, bekeken welke onderliggende factoren daar de oorzaak van zouden kunnen zijn. Hierdoor kan nu veel gerichter en beter onderbouwd worden ingegrepen.

Op zoek naar grip en inzicht?

Wilt u als gemeente op basis van uw huidige data meer inzicht en grip krijgen op de veiligheid binnen uw wijken? Neem dan nu contact met ons op voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek. Het team van het Big Data Value Center staat voor u klaar!