Bigdatatunnel
Succesvolle lancering PiLOD Platform server
PiLOD heeft nu de beschikking over een eigen krachtige server die gehost wordt bij het Big Data Value Center in Almere. Deze server wordt beheerd door Gerard Persoon.
 
Deze PiLOD server wordt onze primaire leer- en experimenteeromgeving en zal ook een omgeving worden waar organisaties zelf linked datasets kunnen publiceren en onderhouden. Het gaat dan om linked datasets die al wel gemaakt zijn, maar die nog niet gepubliceerd zijn, zodat ze door andere partijen makkelijk geconsumeerd kunnen worden in mogelijke LOD toepassingen.

Op de nieuwe PiLOD server is al de nodige software geinstalleerd die door de PiLOD deelnemers gebruikt kan worden vanuit de verschillende use cases die bedacht en beschreven zijn binnen de diverse PiLOD werkgroepen. Ook kan de nieuwe server omgeving gebruikt worden in combinatie met andere server omgevingen, bijvoorbeeld als men federated queries zou willen testen.

Stap-voor-stap zal nieuwe software op de nieuwe PiLOD server geinstalleerd worden als daar behoefte aan is. Denk dan bijvoorbeeld aan software componenten uit de LOD2 stack. En om het werken met LOD2 componenten zo eenvoudig mogelijk te maken wordt al zoveel mogelijk gewerkt met dezelfde software versies zoals die gebruikt worden binnen de LOD2 stack.

Net zoals voor de PiLOD Wiki zal bij elke PiLOD bijeenkomst een korte update over de voortgang en de wijzigingen gegeven worden.

Bron
:
Pilod.nl