Collaboration BDVC

Big Data in Almere: Collaboration is the new competition

Het combineren van grote hoeveelheden data kan waarde creëren en slimme oplossingen bieden voor maatschappelijke en economische uitdagingen, zo menen experts. Een van de initiatieven hiertoe is het Big Data Value Center in Almere. Een rondetafelgesprek met Annemarie Jorritsma (burgemeester Almere), Erik Fledderus (Managing Director Information Society TNO), Erik van Tol (aanjager project Big Data van het ministerie van EZ), Jeroen Kleinhoven (Partner CIONET), Haydee Sheombar (Smarter Cities Expert IBM) en Henk Weyschedé (directeur Economic Development Board Almere).

“Met de enorm grote hoeveelheden data is meer te doen. Alle gegevens die uit onderzoek voor de opsporing van borstkanker komen bijvoorbeeld, worden nog niet aan elkaar gekoppeld. Doen we dit wel -op een verstandige manier en geanonimiseerd- dan kan dit enorm veel inzicht bieden en bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en betere opsporingsmethodiek.”

Aan het woord is Annemarie Jorritsma, burgemeester van Almere en onder meer voorzitter van het Economic Development Board Almere (EDBA). Alleen deze relatief jonge stad zelf -die als Data Capital wordt geprofileerd- bevat al veel datasets. Maar ook elders in het land zijn enorme hoeveelheden data aanwezig. Gecombineerd kunnen ze veel waarde opleveren, zegt Jorritsma. “Voor de overheid vereist dat investeringen die we niet op de burger kunnen afwentelen. Daarom moet er veel aandacht zijn voor businessmodellen en hoe we de waarde van die data kunnen valoriseren.”

Lees meer van dit artikel in de bijlage van het FD over Smart City Innovations.