binair
Big Data Innovatie in de Zorg
Op 3 juni was het Big Data Value Center gastheer voor het Doorbraakproject Big Data met het event ‘Big Data Innovatie in de Zorg’. Deze samen met ECP georganiseerde middag, geleid door NPCF adjunct directeur Jacqueline Baardman, bleek zeer goed bezocht met achteraf waren buitengewoon positieve reacties. De druk op organisaties om met big data te innoveren en oplossingen voor zorgvraagstukken te vinden neemt toe. Waarbij het niet de vraag is of maar hoe dit te gaan benutten en door de huidige barrières heen te komen. Met een zestal praktijkcases en discussiegroepen werd hier nader op ingegaan.

Big data verzamelen gaat bijna vanzelf maar het ook kunnen gebruiken vraagt om fundamentele veranderingen, nieuwe werkwijzen en inzichten hoe we met al die medische data moeten omgaan om de meerwaarde er ook uit te halen. Dat het potentieel in de zorg erg groot is wordt inmiddels algemeen erkend maar er zijn ook een aantal barrières te doorbreken. Bij deze speciale bijeenkomst stond vooral de vraag centraal staat hoe met big data daadwerkelijk te innoveren en waarde te creëren in de zorgsector.

Vanuit een aantal organisaties werd aan de hand van inspirerende cases verteld hoe zij big data benutten. Aan de orde kwamen bedrijfsprocesoptimalisatie voor een ziekenhuis, een visie op big data innovatie, het persoonlijk gezondheidsdossier vanuit de patiënt bezien, beter medicatiegebruik, intelligentere producten & (e-Health)diensten en het slimmer benutten van onderzoeksresultaten voor betere zorg. Na de plenaire sessies werden de deelnemers uitgenodigd om in een aantal discussiegroepen barrières bij de thema´s privacy, business, wetenschap en leervermogen nader te bespreken.

De resultaten van de bijeenkomst zullen via een verslag gedeeld worden en gepubliceerd via o.a. het doorbraakproject. Het doorbraakproject Big Data is een samenwerking van het Big Data Value Center, TNO, Netherlands eScience Center, SURFsara, ECP, het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. Het doorbraakproject helpt organisaties en ondernemers inzien waar kansen liggen om meerwaarde uit big data te halen en hoe dit aan te pakken. Eric van Tol is trekker van het project. Het doorbraakproject wil o.a. met dit evenement maatschappelijke opgaven slimmer aanpakken. Meer informatie vindt u op www.doorbraakmetbigdata.nl.

Gepubliceerd
:
17 juni 2014
Auteur
:
Oscar Wijsman