Dollarphotoclub 922252 klein
BDVC bouwt aan 'Databassin': kom zwemmen!
Het MKB kan in het Big Data Value Center concreet aan de slag met data driven business innovation. Huh? Ja, data driven business innovation. Nu ook voor het MKB beschikbaar. Leer je eigen business te begrijpen en combineer jouw data met open, linked en voorwaardelijk open datasets die via ons beschikbaar zijn. Wij snappen ook wel dat dit voor de wat kleinere bedrijven anders niet te organiseren valt. Daarom maken we het makkelijk voor het MKB die dit anders zelf nooit voor elkaar kan krijgen. Wij hebben daarvoor de instrumenten en een aanpak om te kunnen experimenteren in ons 'Databassin'. Komt u een keertje zwemmen? Wij zorgen voor goede badmeesters. Waarom? Omdat wij kansen zien voor economische groei en ontwikkeling en daar een bijdrage aan willen leveren. 
 
Er wordt veel gepraat over Big Data, maar concretisering blijft voor velen een uitdaging. Daardoor blijven er kansen liggen. Grote bedrijven kunnen specialisten inhuren of in dienst nemen, het MKB heeft daar minder kans toe. Daarom biedt het BDVC deze faciliteit, welliswaar tegen een vergoeding. Deze kosten staan echter niet in verhouding met wanneer een bedrijf dit zelf zou willen organiseren. Onze partners geven toegang tot data waar anders niet zo snel toegang toe zou zijn: TNO, Kamer van Koophandel, SURFsara, Amsterdam Economic Board en Economic Development Board Almere. 
 
Waardevolle innovaties komen meestal voort uit het combineren van kennis en mechanismen van het ene domein in het andere. Dat geldt ook voor waarde uit data. Wij stellen experimenteren, leren en kruiscombineren centraal. Dan ontstaat er wat nieuws. 
 
Bron
:
BDVC
Gepubliceerd
:
2 juni 2015
Auteur
:
Vivian Vijn