hoogspanning
Big Data noodzaak voor nutssector
Big Data wordt in de komende jaren een van de belangrijkste strategische differentiators voor spelers in de nutssector. Met name het succesvol inzetten van Big Data technieken voor commerciële doeleinden zal het kaf van het koren scheiden, voorspelt een nieuw onderzoek van BearingPoint.

De nutssector zal de komende jaar een sterke verandering ondergaan. Zo zal bijvoorbeeld technologie leiden tot nieuwe manieren van opwekken en verspreiden van energie. Tevens zal er meer druk komen te liggen op het centraal stellen van de klant en zal er sprake zijn van een intensievere regulering van de markt. Hierdoor zullen energiebedrijven ook efficiënter moeten gaan werken en de kosten laten dalen.

Vijf strategische factoren
In een recent onderzoek uitgevoerd in samenwerking met IDC Energy Insights, heeft BearingPoint vijf gebieden geïdentificeerd die cruciaal zijn om in de toekomst een competitief voordeel te behalen ten opzichte van de concurrentie. Eén van die factoren is Big Data - het analyseren van grote hoeveelheden data en deze gebruiken in besluitvormingsprocessen.
Hoewel Big Data momenteel een hot topic is in de nutssector laat het onderzoek zien dat de toepassing ervan nog vrij gelimiteerd is. Het fundament ligt er weliswaar - 92% van de onderzochte bedrijven benut complexe modellen gebaseerd op data analyse - maar men haalt verre van het maximale eruit. Momenteel wordt analytics vooral gebruikt om operationele aspecten te verbeteren of om inzicht te krijgen in intern of extern gedrag.

De onderzoekers claimen echter dat de echte waarde van Big Data ligt bij de toepassing binnen commerciële processen. Ze staan daar niet alleen in - onderzoek onder energiebedrijven toont aan dat bijna de helft van hen verwacht dat Big Data voor 10% tot 50% zal bijdragen aan de omzet in 2025.

Anno 2014 gebruikt slechts 28% van de energiebedrijven Big Data om tariefplannen te personaliseren en één derde om gepersonaliseerde producten en/of diensten aan te bieden. De verwachting bij de onderzoekers van BearingPoint is dat deze percentages tot 2025 fors zullen stijgen, vooral bij de energiebedrijven die vooroplopen bij de integratie van Big Data binnen de bedrijfsvoering.

Move quickly or fail slowly
Tegen de achtergrond van de grote veranderingen in het energielandschap waarschuwt BearingPoint de energiebedrijven dat ze nu moeten acteren, of anders geleidelijk hun concurrentiepositie dreigen te verliezen. Een middenweg is er niet. Big Data zal daar cruciaal in zijn: informatie betekent macht, aldus de consultants van BearingPoint.

Bron
:
BearingPoint/

Consultancy.nl

Gepubliceerd
:
22 juli 2014