healthcare
Loadstar winnaar Big Data Health Challenge
Het ICT Doorbraakproject Big Data was via de Big Data Health Challenge op zoek naar datagedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de zorg en naar businesscases, die leiden tot innovatieve diensten of producten die gebruik maken van Big Data. De jury heeft Loadstar verkozen tot winnaar om het idee verder uit te werken.

Het ICT Doorbraakproject Big Data was via de Big data Health Challenge op zoek naar datagedreven oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in de zorg en naar business cases, die leiden tot innovatieve diensten of producten die gebruik maken van Big Data. De ZZP-er of MKB- er met het beste idee wordt in staat gesteld dit verder uit te werken met een ondersteuning ter waarde van max. 20.000 euro. Dertien partijen hebben een voorstel ingediend. De jury heeft Loadstar verkozen tot winnaar. PX Healtcare en Scamander Solutions zijn op plek 2 en 3 geëindigd.

Loadstar – Wijkwatcher
Loadstar ontwikkelde een instrument voor het visualiseren, analyseren en regisseren van vraag & aanbod van de zorgbehoefte op wijk- of buurtniveau. O.a. open data wordt gebruikt om de (zorg)vraag te analyseren, prognosticeren & regisseren, zodat kosten voor zorg & welzijn afnemen en kwaliteit verbetert. Partners: Saxion Hogescholen, Stoep Advies, WM Projecten, Loadstar, Alifa, Gemeente Enschede, Gemeente Renkum, Gemeente Losser. Juryvoorzitter Jacqueline Baardman (adjunct-directeur Patiëntenfederatie NPCF): Wijkwatcher kan een grote maatschappelijke impact hebben en heeft een duidelijke visie op de betrokkenheid van wijkbewoners. De ondersteuning van het initiatief door de verschillende organisaties en het gebruik van open data zijn ook sterke punten.

De prijs
De winnaar van de Challenge wordt in staat gesteld om het ingediende idee of oplossing verder uit te werken. Hierbij wordt ondersteuning geboden ter waarde van maximaal 20.000 euro om te investeren in kennisontwikkeling. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van het Big Data Value Center en de meer dan 50 partners die hieraan verbonden zijn.

Nummers twee en drie
Nummer twee PX Healthcare ondersteunt met Owise mensen met kanker direct m.b.v. mobiele apps, met daar achter een data platform dat de geheel geanonimiseerde gebruikersdata kan analyseren om de kwaliteit van leven en de behandeling van patiënten te verbeteren. Nummer drie Scamander Solutions ontwikkelde een risicomodel waarbij vroegtijdig en geautomatiseerd gesignaleerd kan worden dat mensen een verhoogde kans hebben op darmkanker en waarmee het aantal onprettige darmonderzoeken verlaagd kan worden. De nummers 2 en 3 krijgen gegarandeerd een plek tijdens één van de Big Data Hands On Lab sessies van het ICT Doorbraakproject Big Data. De eerste sessie staat gepland op 11 december dit jaar. Hier kunnen de deelnemers een dag lang een idee of probleem uitwerken en hun (eigen of bijv. open) data samen met diverse topexperts op het gebied van data analytics, data science en data visualisatie verkennen en er mee experimenteren. Doorbraak met Big Data / Labsessies

Jury
De jury voor de Big Data Health Challenge bestond uit mevrouw Jacquline Baardman, adjunct-directeur Patiëntenfederatie NPCF (voorzitter), mevrouw Edith van der Bent, manager ActiZ organisatie voor zorgondernemers en de heer prof. Sander Klous, hoogleraar Big Data Ecosystems for Business and Society aan de Universiteit van Amsterdam en adviseur Big Data bij KPMG Management Consulting.

De uitreiking
Juryvoorzitter mevrouw Jacqueline Baardman maakte de winnaar bekend tijdens het ECP Jaarcongres op 20 november: www.jaarcongresecp.nl en www.ecp.nl.

Doorbraak Big Data
Het ICT Doorbraakproject Big Data wil ondernemers in het MKB stimuleren kansen te pakken en datagedreven producten en diensten te ontwikkelen. Naast het aanjagen van innovatie en de economie, biedt Big Data analyse de mogelijkheid om tal van maatschappelijke opgaven slim aan te pakken. Een sector met grote maatschappelijke uitdagingen is de zorg. Het gebruik van de grote hoeveelheden data in deze sector biedt enorme kansen die we nu nog maar voor een klein deel benutten.

Het ICT Doorbraakproject Big Data is een publiek-private samenwerking. In dit project participeren het Big Data Value Center, TNO, het Netherlands eScience Center, ECP en SURFsara, het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Meer informatie: www.doorbraakmetbigdata.nl

Bron
:
ECP
Gepubliceerd
:
24 november 2014
Auteur
:
Maartje Breeman