Ondertekening MOU
Chinese ZTE health gaat samenwerken met TNO/EDBA in Almere
Op 20 november ondertekenden het consortium TNO/EDBA een Memorandum of Understanding met het Chinese bedrijf ZTE Health. Met de ondertekening onderstrepen de organisaties de wil om samen te werken om maatschappelijke uitdagingen om te zetten in bedrijfskansen. Door gebruik te maken van Chinese en Nederlandse context hebben alle partijen voordeel.

Maatschappelijke uitdagingen vormen basis voor samenwerking

De samenwerking behelst de thema’s smart cities, health & data en internet of things. Via projecten worden proposities ontwikkeld voor de Europese en Chinese markt. Kostenreductie, verbeteringen in de efficiency, verbeteringen en het borgen van zekerheid van de kwaliteit in de zorg zijn belangrijke uitgangspunten, samen met het verzilveren van synergiewinst.

Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere
In Almere komt het Gezondheid & Welzijn Innovatiecentrum Almere (GWIA), een platform voor innovatie voor gezondheidsissues. Thema’s die bij de kop gepakt worden zijn ‘my motion fall down preventie’, ouderenzorg & domotica, gezonde jeugd & gedragsbeïnvloeding, personalised food & medicine en Chinese preventieve medicijnen. Door technologie, informatie en diensten, verspreiding van informatie en een leer- en onderzoeksomgeving met elkaar te combineren ontstaat er een krachtig samenspel om oplossingen voor gezondheidsproblematiek te vinden. Deze kunnen dan uiteindelijk worden omgezet in bedrijfsmatige activiteiten.

ZTE Health heeft een heel uitgebreid platform voor informatie en diensten op het gebied van gezondheid en welzijn, specifiek voor ouderen. Oplossingen voor gezond oud worden zijn voor China als ook voor Nederland de komende jaren een interessante uitdaging, gezien de toenemende vergrijzing. Dit platform kan in een living lab omgeving als het GWIA uitgetest worden voor de Europese markt.

Afvalstromen en data
Afval en milieuoplossingen is ook een veelbelovend gebied voor verdere samenwerking. Daarbij worden de steden Shenzhen en Almere als mogelijke locaties gezien om oplossingen te testen.
Het verzamelen van data van stadsprocessen in relatie tot stedelijke planning is eveneens een thema dat gezamenlijke belangstelling heeft. Dat geldt ook voor dataverzameling door middel van sensoren om de monitoring van infrastructuur te kunnen doen, bijvoorbeeld dijken, dammen en bruggen.

Stedenband Shenzen-Almere
Het hoofdkantoor van ZTE Health staat in de Almeerse zusterstad Shenzhen. Met het Chinese Shenzhen is in juni 2013 een samenwerkingsovereenkomst getekend. In de komende jaren zet deze samenwerking tussen de gemeente Almere en de gemeente Shenzhen in op het uitbreiden van de Chinese investeringen in Almere en de regio, uitwisseling van studenten, samenwerking bij stedelijke ontwikkeling en het verder ontwikkelen van ‘groene processen’ in aanloop naar de Floriade van 2022.

Bron
:
Big Data Value Center
Gepubliceerd
:
25 november 2014
Auteur
:
Vivian Vijn