kroes neelie
EU steekt 500 miljoen euro in Big Data
De Europese Commissie heeft 500 miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoek en innovatie op het gebied van Big Data. "Europa ligt achter. Bijna ieder Big Data-bedrijf komt uit de VS, geen enkele uit Europa. Dat moet veranderen", zei eurocommissaris Neelie Kroes.

Kroes sprak die woorden bij de ondertekening van een contract met de Big Data Value Association, een samenwerkingsverband van op dit moment 24 bedrijven en onderzoeksinstellingen die het onderzoek naar Big Data en zijn toepassingen willen stimuleren. Tot de deelnemende bedrijven behoren onder andere Atos, het Fraunhofer Institute, Nokia Solutions and Networks, SAP, Siemens en het Nederlandse Tie Kinetix, dat in de persoon van zijn directeur Jan Sundelin ook de voorzitter van de Big Data Value Association levert.

De 500 miljoen euro die de Europese Commissie nu beschikbaar stelt, is een aanvulling op een bedrag van 2 miljard euro dat de bedrijven hebben bijeengebracht. Die 2,5 miljard moet in de periode 2016 tot 2020 besteed worden aan onderzoek dat tot innovaties in het gebruik van data in de industrie, de gezondheidszorg, de energiesector en de transportsector kan leiden.

Fundament van de economie
De Europese Commissie onderstreept het belang van het initiatief met getallen die illustreren hoe veel data geproduceerd worden. Iedere minuut worden wereldwijd 1,7 miljoen miljard bytes aan gegevens gegenereerd. Het zou 360.000 dvd's vergen om een minuut aan dataproductie op te slaan. De datasector groeit momenteel met 40 procent per jaar, 7 maal zo snel dan de gehele informatie- en communicatiemarkt. En bedrijven die hun besluitvormingsprocessen baseren op kennis die uit data is gedestilleerd zien een productiviteitswinst van 5 tot 6 procent, aldus de commissie - zonder bronvermelding, overigens. "Data is in de toekomst de motor en het fundament van de economie", concludeert Kroes. "Ieder type organisatie heeft de bouwblokken ervan nodig om hun prestaties te verhogen, van boerderij tot fabriek, van laboratoria tot winkels."

Bron
:
Automatiseringsgids
Gepubliceerd
:
14 oktober 2014
Auteur
:
Jelle Wijkstra