TNO Almere klein
TNO en Almere gaan samenwerken in duurzaamheid, gezondheid en big data
In Almere hebben de gemeente Almere en TNO op woensdag 4 februari een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met deze overeenkomst markeren TNO en gemeente Almere dat zij gezamenlijk uitdagingen aangaan op het gebied van de stedelijke ontwikkeling en transitievraagstukken van Almere. De overeenkomst werd getekend door burgemeester Annemarie Jorritsma van Almere en Jos Keurentjes, Chief Scientific Officer van TNO.

Thema’s en vraagstukken die in deze samenwerking aan de orde komen zijn onder andere: duurzaamheid, circulaire economie, de leefbaarheid van steden, veiligheid, de energietransitie, vergrijzing, voedsel en mobiliteit. Het zijn allemaal stedelijke ontwikkelingsvraagstukken met een grote complexiteit, die vragen om intensieve samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen; de zogeheten triple helix.

Shared research is shared value
Jos Keurentjes benadrukte tijdens de bijeenkomst dat “voor TNO deze samenwerking een voorbeeld is van hoe wij zien dat innovatie in shared research programma’s het best tot zijn recht komt. Creëer economische en maatschappelijke waarde door samenwerking te zoeken op concrete uitdagingen. Vanuit het gevoel en het vertrouwen dat daar samen en ieder voor zich winst is te halen. Wij noemen dat de “shared value aanpak”.

Annemarie Jorritsma lichtte toe dat dit soort initiatieven Almere in staat stelt om samen met partners de uitdagingen waar de stad voor staat, aan te gaan. “Een hechte samenwerking waarin je elkaar wat gunt en de vooruitgang van het grotere geheel nastreeft. Voor iedereen is er waarde te vinden en iedereen wordt er beter van. Almere als Smart Society is in de maak. We worden een duurzame, groene en gezonde stad. Dat zijn we al, maar met onze Growing Green Cities ambities voor de Floriade in 2022 leggen we die lat nog veel hoger. Misschien worden we wel de gezondste stad van Nederland”, aldus burgemeester Annemarie Jorritsma.

Drie werkvelden: duurzaamheid, gezondheid en big data
Binnen de samenwerking gaan de beide partijen samen met bedrijven en andere organisaties werken aan de realisatie van een ' shared value center voor circulaire economie'. Almere en TNO slaan de handen ineen om ook daadwerkelijk iets te gaan doen en publieke en private belangen in concrete oplossingen bij elkaar te brengen. Zij richten zich daarbij op de ambitie om van Almere de eerste 'zero waste' stad van Nederland te maken. Dit in combinatie met energie-neutrale gebiedsontwikkeling geeft concreet invulling aan Almere als de plek voor leefbare, groene stadsontwikkeling: "Growing Green Cities". Het Floriade terrein wordt daarbij met verschillende stakeholders ontwikkeld tot een internationaal toonaangevend 'living lab' voor groene leefbare stadsontwikkeling waarbij state of the art 'Circulaire oplossingen' kunnen worden ontwikkeld, getest, getoond en beleefd.

Samen met het GWIA (Gezondheid en Welzijn innovatie centrum van Almere) en het middenbedrijf worden de transities in de gezondheidszorg en het sociale domein aangepakt. Een voorbeeld hiervan is het programma 'de gezonde jeugd' gericht op lifestyle en preventie. Daarvoor wordt data vanuit verschillende instanties gecontroleerd ontsloten en een technologiecenter beschikbaar gesteld aan geïnteresseerde partijen.

Daarnaast wordt het al bestaande Big Data Value Center verder ontwikkeld, onder meer door bedrijven en overheden te laten leren om met behulp van al beschikbare data nieuwe combinaties te maken, businessmodellen uit te proberen, maar ook te visualiseren. TNO richt daartoe een 'Data collaboration cockpit' in die alle datastromen in de stad (mobiliteit, afval, energie, water, gezondheid etc.) in beeld brengt. De cockpit stelt overheden en bedrijven in staat om domeinen te verbinden die nodig zijn voor geïntegreerde oplossingen. Bedrijven kunnen hun operationele beslissingen op elkaar af stemmen en overheden kunnen beleidsvoornemens en acties toetsen en simuleren. Deze cockpit wordt (inter) nationaal gekoppeld met andere steden zodat van elkaar geleerd kan worden. Hiertoe wordt een Growing Green Cities ‘benchlearning’ programma opgezet.

Bron
:
TNO / Gemeente Almere
Gepubliceerd
:
4 februari 2015
Auteur
:
TNO / Gemeente Almere