AJ Smart Government 256
Risicodetectie met data in de straat
Problemen op straatniveau in de kiem smoren voordat ze groter worden. Almere gebruikt hiervoor al enkele jaren big data. Momenteel ontwikkelt de gemeente ook een zorgvariant van het early warning system Straatkubus voor vroegsignalering van risico’s ter plaatse.

Omdat de gemeente veel kansen in big data ziet wil deze met een monitor, de Zorgkubus, op termijn naderende (zorg)problemen in een wijk detecteren op basis van data. Over de hoeveelheid thuiszorg in een straat, medische hulp en bijvoorbeeld demografische gegevens.
Het idee is gebaseerd op Straatkubus Almere, een geografisch informatiesysteem met data over verschillende leefbaarheidsindicatoren op postcodeniveau. Te denken valt aan huurachterstanden, inkomensgegevens, bevolkingssamenstelling of bijvoorbeeld zorgconsumptie. Op basis van die gegevens, en bundeling ervan, is een risico-inschatting mogelijk van (nog te overziene) problematiek en anticipatie daarop. “De gemeente beschikt over heel veel data. Door analyses ervan kunnen we wijkteams inrichten met voor de situatie vereiste hulpverleners. Zo werken we veel gerichter in plaats van te schieten met hagel”, zegt Almere’s oud-burgemeester Annemarie Jorritsma, die een warm pleitbezorger is van datagedreven werken. “In feite werken we nu dus andersom en richten we ons op preventie.”

Lees meer

Bron
:
Mediaplanet
Gepubliceerd
:
15 september 2015
Auteur
:
Marjolein Straatman