venture scan
Big Data VentureScan
Snel inzicht in kansrijkheid businessideeën
We4Sea won het eerste Big Data VentureScan Event in Almere. Michiel Katgert en Dan Veen presenteerden hun vinding om significante besparingen op brandstoffen te realiseren voor vlootmanagers van schepen. Hun idee werd door experts en juryleden als meest kansrijk met beste business case beoordeeld. Zij winnen een opleiding bij YES!Delft en minimaal 40 uur om hun idee verder uit te werken.

VentureScan is een vragenlijst waarmee je de sterktes en zwaktes van een idee in een korte tijd zichtbaar kunt maken in een visueel dashboard om zo sneller tot valorisatie te komen.10 teams met wetenschappers vanuit diverse delen van TNO deden mee. Zij kregen feedback van experts op gebied van markt, technologie, financiën en team middels de VentureScan. Externe juryleden beoordeelden vervolgens de pitches van de teams in combinatie met de uitkomst van VentureScan. Naast de 1ste prijs voor We4Sea wonnen de teams Smart Tables en Trendprediction in Social Media de 2e en 3e prijs. Deelnemers reageerden enthousiast na afloop: “VentureScan helpt mij echt om richting te geven aan mijn idee en maakt de business case scherper” aldus een van de deelnemers. “in korte tijd haal je veel belovende ideeën boven water”. “Nu ik de sterkte en zwakke kanten weet kan ik mijn idee verbeteren”. Bekijk het filmpje VentureScan!

Bron
:
TNO/BDVC
Gepubliceerd
:
30 oktober 2015
Auteur
:
BDVC