BigData voor het MKB
Doe-programma voor 10.000 MKB bedrijven in de maak
Gericht op ontzorgen: keuze voor een gebruiksvriendelijke toolkit, een begrijpelijk stappenplan en adequate ondersteuning. 

Big data is voor veel bedrijven, vooral in het MKB, vaak niet meer dan een buzzword waarover zij in de media gelezen hebben of op een congres iets over hebben gehoord. Voor veel mensen en bedrijven is big data bovenal een wat vage term die associaties oproept met Silicon Valley, grote ICT-bedrijven en snel geld. De waarheid is echter een heel andere: big data is voor iedere MKB-ondernemer bereikbaar en beschikbaar én voor de toekomst zelfs noodzakelijk!

In het BDVC worden regelmatig Hands-on sessies met MKB bedrijven georganiseerd. Tijdens de hands-on sessie gaat het bedrijf aan de slag met onze experts en de data van het bedrijf, eventueel aangevuld met externe data. Dit levert inzicht op in de aanpak, denkwijze en methoden voor mogelijke oplossingen voor het MKB bedrijf. Na een hands-on sessie gaat het bedrijf weg met een concreet voorstel hoe zij big data in kunnen zetten voor hun vraagstukken. Dit is een instrument om MKB bedrijven te laten ervaren wat zij met big data kunnen doen in hun dagelijkse werk.

Het behoeft geen toelichting dat de Nederlandse economie meer is dan alleen de big corporates. Het MKB vormt immers, zowel in werkgelegenheid als bijdrage aan het bruto nationaal product, de ruggengraat van de Nederlandse economie. Een MKB dat big data omarmt blijft competitief, zorgt voor meer werkgelegenheid en draagt bovendien bij aan een bloeiend ecosysteem dat de Nederlandse, innovatieve ICT-sector versterkt. Dit ecosysteem biedt werk aan duizenden mensen en leidt tot vernieuwende oplossingen die ook internationaal op de markt kunnen worden gezet.

De redenen waarom het MKB nog te weinig de kansen benut die big data biedt zijn al even uiteenlopend als het MKB zelf. Een groot aantal bedrijven weet simpelweg nog niet wat big data inhoudt, terwijl anderen geloven dat het alleen iets is voor multinationals vanwege de vermeende complexiteit en de tijd en kosten die ermee gemoeid zouden zijn. Weer een andere groep bedrijven geeft aan te weinig tijd te hebben om te ontdekken wat het voor hen kan betekenen of geloven gewoonweg niet dat het iets voor hun bedrijf of sector is. Tegelijkertijd zijn er ook al MKB-bedrijven die hun eerste –soms voorzichtige- stappen op het gebied van het benutten van big data zetten.

De aanpak: een DOE-programma
Het omarmen van big data door het MKB biedt enorme kansen. Het maakt Nederland economisch sterker, bedrijven effectiever, efficiënter en innovatiever en zorgt ervoor dat MKB-bedrijven competitief sterker komen te staan ten opzichte van het internationaal grootbedrijf. Dit grote maatschappelijke en economische belang maakt het volgens ons noodzakelijk om deze ontwikkeling te versnellen. Wij willen MKB-bedrijven stimuleren meer waarde uit data te halen en op die manier de voorwaarden scheppen voor het ontstaan van een bloeiend big data-ecosysteem waarin 10.000 kleine en grote bedrijven actief zijn. Dit willen we bereiken door het MKB voor te lichten, mee te nemen, in staat te stellen en uit te dagen.

Het plan kent de volgende uitgangspunten:

  • Het sluit aan bij de belevingswereld van het MKB en de vragen en uitdagingen waar zij dagelijks voor staan.
  • Programma op maat voor bedrijven in verschillende fases van acceptatie en ervaring met big data. Bereiken van MKB door campagnes en gerichte instrumenten.
  • Gericht op ontzorgen: keuze voor een gebruiksvriendelijke toolkit, een begrijpelijk stappenplan en adequate ondersteuning. 
  • 10.000 MKB-bedrijven verkennen en benutten de potentie van big data met hulp van een toolbox op maat. Dit doen wij in 5 jaar tijd.
  • Toolbox bestaat uit een basispakket met software dat de ondernemer eenvoudig helpt verkennen, combineren en visualiseren. De MKB-er kan eenvoudig andere open datasets toevoegen. 
  • Gamification helpt ondernemers spelenderwijs kennis maken met potentie van en logica achter big data. 
  • Ontwikkelen van (regionaal) ecosysteem centraal: vraag uit MKB ontwikkelt MKB. Ondernemers kunnen 6 maanden gratis gebruikmaken van toolbox en kan kennis maken met bedrijven die actief zijn in het leveren van producten, diensten en kennis rondom big data.
  • Ecosysteem sluit aan bij reeds gevormde regionale economische clusters. Ieder van deze 10 regionale ecosystemen zal één centraal punt kennen waar kennis rondom big data samenkomt. 
  • Een terugkoppelingsmechanisme draagt bij aan het continu verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van het DOE-programma. Met behulp van de praktijkervaring in de regio’s zal het BDVC het uitvoeringsplan en de geboden tools steeds verbeteren.
  • Een databassin, een open data exchange (ODX), ontsluit datasets waarmee ondernemers in MKB en startups innovatieve big data oplossingen en ideeën kunnen ontwikkelen. Deze ODX opent open-, semi-open- en gesloten data.

Dit DOE-programma neemt MKB-bedrijven mee naar een volgende stap. Het maakt MKB-bedrijven bekend met big data en de kansen die het biedt, het reikt bedrijven die al bekend zijn met big data gereedschappen aan om nog meer vertrouwd te raken en stimuleert koplopers op het gebied van big data om verder te gaan en nieuwe paden te bewandelen. Dit doen wij langs de lijn zoals hierboven weergegeven: van awareness naar waardering en vertrouwen.

Samenwerking
Dit DOE-programma is een samenwerking tussen de Kamer van Koophandel, TNO, het Big Data Value Center (BDVC) en nog veel meer organisaties. Partijen zonder winstoogmerk en met een groot commitment om de Nederlandse economie en het MKB competitief en innovatief te houden. De organisaties hebben zichzelf bewezen als het gaat om het ontwikkelen én uitvoeren van plannen op het gebied van valorisatie en disseminatie en de samenwerking met vele partijen die daarvoor noodzakelijk is. De koppeling wordt ook gemaakt met het Commit2Data programma van de topsector High Tech om de valorisatie en disseminatie te versterken.

Naast deze partijen is het de doelstelling om een groot aantal marktpartijen en regionale kennisinstituten aan deze samenwerking toe te voegen. Op deze manier ontstaat een netwerk van partners dat centraal tools ontwikkelt en een fijnmazig regionaal netwerk dat dichtbij de MKB-ondernemers en het ontluikende ecosysteem staat.

Bron
:
BDVC
Gepubliceerd
:
18 maart 2016
Auteur
:
Vivian Vijn