data
Politiek omarmt uitwisseling big data bij fraudebestrijding
De politiek juicht het grootschalige gebruik en koppelen van gegevens toe om fraude met bijvoorbeeld uitkeringen, toeslagen en subsidies op te sporen. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie omarmt dit gebruik van bigdata. ‘Het is niet de vraag of het onderdeel wordt van ons dagelijks leven, maar hoe we dit vorm geven, met een open oog voor de risico’s die aan big data zijn verbonden.’

Het FD meldde dat een uniek experiment met de koppeling van big data van zowel de overheid als het bedrijfsleven duidelijk had gemaakt dat georganiseerde criminaliteit op dit gebied in Rotterdam veel groter is dan toe nu toe kon worden aangetoond. Minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie omarmt dit gebruik van bigdata. ‘Het is niet de vraag of het onderdeel wordt van ons dagelijks leven, maar hoe we dit vorm geven, met een open oog voor de risico’s die aan big data zijn verbonden.’

Uitkeringsfraude
Daarbij wijst de bewindsman wel op de noodzakelijke waarborg van de privacy, de controleerbaarheid van de bevindingen, het belang van menselijke tussenkomst bij het onderzoek en de deugdelijkheid van algoritmes die gebruikt worden bij de analyse van de data. Ook coalitiepartijen VVD en PvdA zijn zeer te spreken over de mogelijkheden die het combineren van overheidsdata met gegevens uit particuliere handen kan opleveren. ‘Wij vinden het ontzettend goed dat dit onderzoek gedaan is’, zegt VVD-Kamerlid Anoushka Schut. ‘Voor deze combinatie van overheid en private sector moet ruimte zijn.’

Schut benadrukt vooral het belang van opsporing en vervolging van uitkeringsfraude. De uitkomst van het onderzoek — dat het misbruik in Rotterdam systematischer is dan voorheen bekend — bevestigt voor haar de noodzaak van een strenge aanpak. ‘Wij zijn daarom tegen het voorliggende plan van het ministerie van Sociale Zaken om de fraudewet af te zwakken en meer nadruk te leggen op waarschuwingen.’

Strenge aanpak
PvdA-Kamerlid Astrid Oosenbrug ziet eveneens voordelen. ‘De PvdA is tegen misbruik van uitkeringen, toeslagen en subsidies. Dat leidt er immers toe dat geld niet terechtkomt bij mensen die het nodig hebben’, verklaart zij. ‘Als het aan elkaar koppelen van bestanden dergelijk misbruik beter aan het licht kan brengen, moet daar dan ook zeker naar gekeken worden.’ Wel waarschuwt ook zij voor de zorgvuldige omgang met privacygevoelige informatie. ‘Big data moet geen Big Brother worden.'

Oppositiepartij CDA is ook enthousiast. De partij zal na het meireces Kamervragen indienen om vast te stellen hoe de bevindingen van dergelijk onderzoek daadwerkelijk gebruikt kunnen worden voor strafrechtelijke vervolging.

Bron
:
Financieel Dagblad
Gepubliceerd
:
10 mei 2016
Auteur
:
FD