Samenwerking PLDN BDVC

Aftrap PLDN nieuwe fase

PLDN Symposium 5 jaar Linked Data in Nederland – 7 maart 2017

Het Platform Linked Data Nederland bestaat vijf jaar en dat werd op dinsdag 7 maart gevierd met een bijeenkomst vol inhoud en inspiratie. Als samenwerkingspartner van PLDN nodigen wij u graag uit voor dit symposium waar u wordt meegenomen in vijf jaar platform: Wat is er gerealiseerd en wat zijn de uitdagingen voor de nabije toekomst?

Programma

In het eerste deel van de middag staat Linked Data bij de overheid centraal. Erik Jonker van het Bureau Digicommissaris gaat in op de rol van Linked Data in de Generieke Data Infrastructuur (GDI). Noud Hooyman van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werpt een licht op Linked Data vanuit het geo-informatiebeleid en de basisregistraties. En natuurlijk ontbreken de linked basisregistraties zelf ook niet op het programma.

Na de pauze passeren voorbeelden de revue van toepassingen van Linked Data in de wereld van de pharmaceutische industrie, de geesteswetenschappen en erfgoed. Van daaruit blikken we vooruit naar de nieuwe uitdagingen van het Platform om de middag ludiek en toch serieus te besluiten met ‘linked bier’ van Dimitri van Hees.

12:30 Inloop

13:00 Welkom - Erwin Folmer (Kadaster, Geonovum) & Min BZK (slides)
13:10 Erik Jonker (Bureau Digicommissaris) – Linked Data & GDI (slides)
13:30 Noud Hooyman (Ministerie I&M) – Geo-informatiebeleid, basisregistraties en Linked Data (slides)
13:50 Janette Storm (Kadaster) – De BAG als Linked Data (slides)
14:10 Bart van Leeuwen (Netage) – Are3na INSPIRE as RDF, Brandweer Linked Data Use Case (slides)
14:30 Victor de Boer (Vrije Universiteit) – Semantics 2017 Amsterdam (slides)

14:35 Pauze

15:00 Marc Lieber (Trivadis): Linked Data technology for Pharma & Linked Open Drug Data (slides)
15:30 Marnix van Berchum (Huygens ING): CLARIAH - Infrastructure for the Humanities
15:50 Enno Meijers (Netwerk Digitaal Erfgoed/KB): Netwerk Digitaal Erfgoed & Linked Data (slides)
16:10 De PLDN Toekomst
(slides) 16:25 Jan Wester (Big Data Value Center) – PLDN & Big Data Value Center (slides)
16:35 Dimitri van Hees (Brouwtoren, Apiwise) – Linked Bier

16:50 Afsluiting (slides) & Borrel

 

Samenwerking PLDN, Big Data Value Center en ECP

Big Data Value Center neemt komende jaren het stokje over van Geonovum als ‘clubhuis’ van PLDN en zal de Linked Data Community hosten. ECP zal als partner een actieve rol spelen bij de verdere ontwikkeling. Het netwerk van ECP zal een belangrijke rol spelen bij deze samenwerking. Het is namelijk van belang dat de toepassing van Linked Data uitgebreid wordt naar verschillende sectoren.

Wat is Linked Data?

Linked Data is volgens velen de stap die het internet moet maken om ontwikkelingen rond Open Data, Big Data en het Internet of Things te faciliteren. Linked Data gaat over het verbinden van gerelateerde data zodat deze beter ontsloten wordt voor gebruikers ervan. Door deze data te verbinden (linken) kunnen beter oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke en bedrijfsvraagstukken. Bijvoorbeeld bij het bestrijden en voorkomen van brand en bij de voorlichting daarover richting burgers.

De overheid beschikt over veel verschillende datasets met gegevens die wel een relatie hebben, maar nu niet aan elkaar zijn gelinkt. Door bijvoorbeeld beleidsstukken, voorlichting, jurisprudentie en uitvoeringsaanwijzingen te koppelen aan wet- en regelgeving creëer je samenhang. Door relaties zichtbaar te maken, kan Linked Data ook fungeren als lijm tussen de basisregistraties. Tegelijkertijd bieden de basisregistraties een solide ondergrond om Linked Data tot bloei te laten komen.