werkbezoek VWS Maxima Instituut BDVC

Delegatie VWS bezoekt Innovatielab Prinses Máxima Centrum

Woensdag 22 maart jl.  bezocht een delegatie van VWS waaronder secretaris-generaal Gerritsen het Innovatielab van het Prinses Máxima Centrum in Almere. Naast vertegenwoordigers van het Prinses Máxima Centrum waren onder andere een ouder en kind aanwezig. Ook wethouder Mark Pol uit Almere was aanwezig.

Het Innovatielab van het Prinses Máxima Centrum in Almere is begin dit jaar in gebruik genomen. Het is bedoeld als ‘werkplaats’ om allerlei innovatieve projecten en programma’s uit te werken. Innovaties die kinderen met kanker helpen want daar gaat het om.  Het Prinses Máxima Centrum is namelijk een zorg- en researchcentrum dat helemaal gespecialiseerd is in kinderkanker. Wethouder van Almere, Mark Pol, is zeer verheugd dat het Innovatielab zich heeft gevestigd in Almere en dat de gemeente op deze manier kan bijdragen aan deze belangrijke innovaties in het belang van kinderen met kanker.

Ontbijt

Even na acht uur ’s-ochtends begon het werkbezoek met een gezamenlijk ontbijt. Diana Monissen en Rob Pieters van de raad van bestuur van het Prinses Máxima Centrum ontvingen de gasten. Namens VWS waren aanwezig de secretaris-generaal Gerritsen, de heer Klein Ikkink (programmadirecteur innovatie) en twee medewerkers.  Mevrouw Amber Van Ameijde vertegenwoordigde de patiëntenorganisatie VOKK en survivor Luca en zijn moeder waren aanwezig om hun ervaringen te belichten. Ook wethouder Mark Pol uit Almere, waar het Innovatielab gevestigd is, was een deel van de bijeenkomst aanwezig.

Innovatie

Het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie liet zien wat de plannen zijn als het gaat om het toepassen van data, moderne technologie en ICT en dat altijd vanuit het belang en perspectief van het kind en de ouders. Aansprekend is bijvoorbeeld het Roadmap project. Daarin wordt aan de hand van de ‘reis’ die kinderen en ouders maken tijdens de behandeling bekeken hoe zij tijdens die hele reis het beste kunnen worden ondersteund. De inbreng van kinderen en ouders staat hierin natuurlijk centraal en deze werd ook mooi verwoord door projectleider en ouder Jannie Dijkstra.

Ervaringen

Luca en zijn moeder vertelden over de ervaringen die zij tijdens het behandeltraject hebben gehad en benoemden een aantal belangrijke punten. Zo gaf Luca aan dat voldoende snel wifi belangrijk is voor kinderen om bijvoorbeeld you tube filmpjes te kunnen streamen. Ook een chillruimte voor tieners vindt hij belangrijk en gelukkig komt die er dan ook in het nieuwe gebouw van het Prinses Máxima Centrum dat nu gebouwd wordt in Utrecht. De delegatie van VWS en de wethouder waren onder de indruk van alles wat zij hoorden en van de innovatieve activiteiten van het Prinses Máxima Centrum.