fieldlab rapport afb

Fieldlab als aanjager van het innovatie ecosysteem

 

Recente ontwikkelingen op het gebied van innovatiebeleid tonen een hernieuwde aandacht voor de rol van fieldlabs in het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem. Voorbeelden van deze trend zijn o.a. de Europese ’Innovation Hubs’, de Duitse 

‘Mittelstand 4.0-Kompetenzzentren’, en de Nederlandse ‘Smart Industry Fieldlabs’. Fieldlabs  vormen een proeftuin, waarin diverse partijen samenwerken om nieuwe technologieën te ontwikkelen, te testen, te leren toepassen en op te schalen naar commerciële toepassingen. Daarnaast versterken Fieldlabs verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid op een specifiek Smart Industry thema.

Een innovatie ecosysteem kan gedefinieerd worden als een gemeenschap van elkaar ondersteunende organisaties, die zich toeleggen  op innovatie en die wederzijds van elkaar afhankelijk zijn .
Ecosysteem partners zijn onder meer MKB-bedrijven, grote bedrijven, onderzoeksinstellingen (bv. RTOs), universiteiten, intermediairs (bv. bracheorganisaties), leveranciers , klanten etc. Maar ook de overheid. De overheid draagt in veel gevallen financieel bij.

Onder het aanjagen van het omliggende innovatie ecosysteem verstaan wij het genereren van impact op het innovatie ecosysteem. Doel van een fieldlab is dan ook om een optimale impact op het omliggende ecosysteem te genereren. Er is sprake van een optimale impact op het omliggende ecosysteem, indien de behoeften die binnen het ecosysteem leven op een efficiënte (met zo min mogelijk middelen) en effectieve (doelgerichte ) wijze vervuld kunnen worden. Met behoeften wordt bijvoorbeeld een marktvraag of een specifieke vraag van het omliggende ecosysteem bedoeld. 

Het kan hierbij gaan om bestaande (maatschappelijke en/of markt) vragen, maar het kan ook gaan om relevante (maatschappelijke en/of markt) vragen, die gecreëerd worden.

In de praktijk manifesteert zich de impact van fieldlabs vaak in de vorm van bijvoorbeeld:

  • nieuwe kennis en innovaties
  • meer bedrijvigheid
  • meer werkgelegenheid etc

Bekijk het hele rapport