NSOB essay

Provinciaal bestuur bij technologische innovatie

 

Innovatie is van alle tijden; het heeft ons, soms na een zekere gewenningstijd, veel goeds gebracht. De laatste tijd lijken de technologische ontwikkelingen elkaar echter wel in een erg hoog tempo op te volgen. Ik denk onder andere aan big data, kunstmatige intelligentie, the internet of things, robotisering en 3d-printing. Duizelingwekkend en van tijd tot tijd ook verwarrend.

Al deze ontwikkelingen raken natuurlijk ook de provincies. Provincies spelen al volop in op de nieuwe technologische mogelijkheden, bijvoorbeeld op het terrein van smart mobility, open data en ruimtelijke ontwerpen. Maar als je bedenkt dat over een aantal jaren geen enkele maatschappelijke opgave nog data-vrij benaderd zal kunnen worden, is er nog een wereld te winnen. Met name bij de grote uitdagingen van de energietransitie zal het gebruik van data alleen maar belangrijker worden.

Bij de vraag hoe provincies dit nieuwe tijdperk tegemoet moeten treden, is het verstandig uit te gaan van eigen kracht. Die is van oudsher gelegen in het vermogen om samen te werken en partijen te verbinden. Ook hebben provincies een lange datatraditie waarop zij kunnen voortbouwen. De uitdaging voor de komende tijd is dan ook om gezamenlijk het gesprek te voeren en duiding te geven aan de nieuwe ontwikkelingen. Niet ieder voor zich, maar gezamenlijk. Voorkomen moet worden dat ieder in zijn eigen data en daarmee in zijn eigen werkelijkheid blijft hangen.

 

 Bekijk het hele rapport

Bron : Paul Strijp, sectormanager bestuur en strategie