slide10 1024x701 transp

workshops waarin Big Data Game wordt gespeeld

Big Data Value Center, ondersteund door Kamer van Koophandel en brancheorganisatie, zullen dit najaar 3 workshops organiseren.

Het globale programma zal er ongeveer zo uit zien :

  • Plenaire introductie : Stand van zaken programma Data Delen, Cyber Security en Implementatieagenda Smart Industrie.
  • Big Data Game (deel 1)
  • Pauze
  • Big Data Game (deel 2)
  • Plenair resume
  • Netwerkborrel

cropped Slide4 1

 Zodra er meer duidelijk is zullen we dat laten weten