data

De Nederlandse visie op datadeling tussen bedrijven

Datadeling moet meer dan nu gebruikelijk worden. Het kabinet ambieert daarmee dat Nederland voorop loopt met verantwoorde verzilvering van de maatschappelijke en economische kansen van datadeling tussen bedrijven. Bij het waarmaken van deze ambitie tot kansrijke en en verantwoorde datadeling, laat het kabinet zich leiden door drie basisprincipes.

1. Datadeling komt bij voorkeur vrijwillig tot stand.

2. Datadeling komt zonodig verplicht tot stand.

3. Mensen en bedrijven houden grip op gegevens.

 voor meer informatie: 

Kamerbrief over datadeling:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/02/20/de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven

Visie:

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/02/20/nederland-digitaal---de-nederlandse-visie-op-datadeling-tussen-bedrijven