Voedsel Verbindt

De Lancering van Voedsel Verbindt binnen de MRA

In het prachtige Stedelijk Museum in Amsterdam vond 28 februari de Lancering plaats van "Voedsel Verbindt" binnen de MRA. Naast Jaap Bond Gedeputeerde Prov Noord Holland en Jan Nico Appelman Gedeputeerde Prov Flevoland waren er prima sprekers die de verschillende onderdelen van het project kwamen toelichten.

Ons voedselsysteem staat onder druk door klimaatverandering, het huidige consumptiepatroon, het afnemende aantal personen dat wil werken in de voedselproductie en de afstand tussen consument en producent. Een omslag in het voedselsysteem is daarom noodzakelijk. En samenwerken op baanbrekende initiatieven en projecten is nodig om dit te bereiken.

Voedsel Verbindt werkt aan een duurzaam, gezond en circulair voedselsysteem in de Metropoolregio Amsterdam en omliggende agrarische gebieden. Dit samenwerkingsverband tussen bedrijven, overheden, kennis- en onderzoeksinstellingen en scholen biedt onder meer een inspirerend overzicht van relevante ontwikkelingen, projecten en partijen.

Wij willen graag Voedsel Verbindt introduceren aan het netwerk om het netwerk te verbinden en haakjes vinden om samen kennis te delen of aan de slag te gaan. Daarom nodigen wij u graag uit. Voedsel Verbindt biedt overzicht, agendeert, activeert, faciliteert en verbindt. Dit is goed voor het klimaat, het landschap, onze economie én de gezondheid van alle inwoners in onze regio.

Na de openingsspeech van Jaap Bond, gedeputeerde Economie en Landbouw Noord-Holland en voorzitter stuurgroep Voedsel Verbindt werden er presentaties gegevens van de zes invalshoeken van Voedsel Verbindt om aan ons voedselsysteem te werken:

  1. Onze circulaire voedseleconomie
  2. Gezond eten is gezond leven
  3. Slimmere voedselstromen, schoner transport
  4. Voedsellandschappen: eten uit eigen regio
  5. Talent boeien en binden voor de voedseleconomie
  6. Leren van eigen data

meer informatie over dit project waar ook Big Data Value Center met FoodCube aan meewerkt www.voedselverbindt.nl