doorbraak
Doorbraakproject Big Data
Vorig jaar november werd op het ECP jaarcongres het ICT doorbraakproject Big Data aangekondigd. Eind januari is dit project formeel van start gegaan en heeft Eric van Tol, aanjager van het doorbraakproject, zijn plannen voor de strategische klankbordgroep – bestaande uit vertegenwoordigers van onder meer VNO-NCW, TNO, Nederland ICT, de Europese Commissie, de top van het ministerie van Economische Zaken en het UWV – ontvouwd.
 
Het doorbraakproject is een publiek-private samenwerking waarbij o.a. het Big Data Value Center, ECP, TNO en het Netherlands eScience Center als kernpartners nauw betrokken zijn.

Het doorbraakproject richt zich initieel op drie sectoren. Gekozen is voor zorg, agrifood en gaming. Binnen de zorg zijn er ontzettend veel datasets beschikbaar en in deze valt sector veel winst te behalen door de werkwijze efficiënter te organiseren. Daar kan Big Data een grote rol in spelen. Voor de agrifood-sector liggen er vooral kansen in nieuwe technologieën waar big data voor gebruikt kan worden. In deze sector wordt vooral gewerkt naar optimalisaties, maar er is veel meer mogelijk waarmee geld te verdienen valt, vooral in de ­export. De gaming-industrie is betrokken ­vanwege de dynamische uitstraling, de grote hoeveelheden data die wordt verzameld tijdens een spel en de kansen die de ontwikkeling van serious gaming bieden. Daarmee kun je bijvoorbeeld problemen simuleren om tot beleidsoplossingen te komen. Het credo bij het doorbraakproject is ‘100 bedrijven maken 200 miljoen waarmee bedoelt wordt dat deze bedrijven de komende jaren 200 miljoen euro met Big Data moeten gaan verdienen.

Het Big Data Value Center zal in het doorbraakproject een rol gaan spelen als open innovatief platform waarin bedrijven en instellingen met Big Data praktisch aan de slag kunnen, het experiment kunnen aangaan en leren hoe de toepassingen en het leveren van meerwaarde tot stand komen om ze vervolgens ook te kunnen implementeren. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het Netherlands eScience Center waar Data Scientists kunnen ondersteunen om complexe vragen waar een fundamenteel probleem achter zit op te lossen.

Er zijn in totaal negen doorbraakprojecten gedefinieerd. Het doel is een bijdrage te leveren aan economische groei en een ­verbetering van de concurrentiepositie van Nederland door ­efficiënter en grootschaliger gebruik van ICT. De acht andere doorbraakprojecten zijn: Ambitieuze MKB-er innoveert met ICT, Open (geo)Data, Massaal Digitaal, Informatieplatformen in Topsectoren, Ondernemingsdossier, De zorg ontzorgd door ICT, Onderwijs en ICT en Smart energy services voor bedrijven. Kenmerkend is dat Big Data bij meerdere doorbraakprojecten een rol speelt, het is de ‘satéprikker’ door verschillende projecten. Meer informatie over het doorbraakproject is vanaf 15 februari te vinden op de speciale website http://www.doorbraakmetbigdata.nl