SMDF
TNO Big Data innovaties
TNO heeft een compact boekje ontwikkeld waarin een steekproef uit alle data-gedreven innovaties staan die TNO uitvoert. TNO wil hiermee laten zien dat data-gedreven innovatie een verbindend karakter kan hebben.

TNO heeft een compact boekje ontwikkeld waarin een steekproef uit alle data-gedreven innovaties staan die TNO uitvoert. Volgens TNO heeft Big Data een verbindend karakter. Door een aantal innovaties uit het onderzoeksprogramma op het gebied van Big Data uit te lichten, willen zij laten zien dat data-gedreven innovatie ook in de maatschappij een verbindend karakter kan hebben. In dit artikel hebben we een samenvatting gemaakt van de meest inspirerende cases.

Big Data Value Center
TNO, SURFsara, Amsterdam Economic Board en Economic Development Board Almere ontwikkelen sinds vorig jaar samen het Big Data Value Center in Almere. Het BDVC biedt een fysieke omgeving om gestructureerd te experimenteren met Big Data oplossingen.

Data levert (meer)waarde op door er slimme dingen mee te doen. In het BDVC wordt gewerkt aan concrete meerwaarde door innovatief gebruik te maken van grote hoeveelheden data. In het BDVC draait het om het aantonen dat het interessant is voor bedrijven en instellingen om veel meer met hun beschikbare data te doen.

Infonomics
Om de hoge verwachtingen van Big Data waar te maken, zal data eerst omgevormd moeten worden tot informatie, die vervolgens daadwerkelijk zal moeten leiden tot toegevoegde waarde.

Bij de omvorming van data tot informatie speelt Information Value Provider (IVP) een belangrijke rol. TNO heeft de ambitie om de creatie van IVPs te orkestreren. Het investeringsproject ‘Infonomics’ richt zich op het inzichtelijk maken van de waarde van de informatie die een IVP genereert en de factoren die een IVP al dan niet tot een succes maken.

Het project heeft een drietal modellen opgeleverd die zijn getoetst aan de hand van vier cases. Ook heeft het project geleid tot een kennisagenda om de opgebouwde kennis te verdiepen, verbreden en uit te dragen.

Big Data Challenge
TNO heeft de methodiek ontwikkeld voor de zogenaamde challenge. De challenge als werkvorm is binnen TNO al langer bekend en wordt nu met een paar aanpassingen gehanteerd door het Big Data Value Center. De challenge wordt toegepast op de vraag: “wat kunnen we met Big Data bij…?” en is bedoeld voor bedrijven die meer willen met hun (big) data. Samen met een multidisciplinair analyseteam (met experts uit verschillende organisaties) komt het bedrijf tot een provable concept: geen volledig werkend prototype, maar een ‘verdacht besmettelijk idee’, waar bedrijven en instellingen direct mee aan de slag kunnen.

KATE 500.000
KATE: Knowledge About Travel Experiences

Het weer is één factor die van invloed is op het verkeer, maar natuurlijk zijn er meer. Een heleboel factoren worden gemeten middels sensoren, maar ook smartphones meten veel, bijvoorbeeld hoe men zich beweegt. TNO Smart Mobility heeft veel onderzoek gedaan naar dit onderwerp, wat heeft geresulteerd in een grote hoeveelheid algoritmes en modellen. Prime Data, sinds recent een TNO company, maakt deze algoritmes en modellen in een 24/7 werkbare omgeving. De omgeving wordt gebouwd om grote hoeveelheden datasets aan te kunnen. De data uit die omgeving voeden vervolgens een real time traffic model om verkeersvoorspellingen te optimaliseren.

Smart Dairy Farming
Het doel van het Smart Dairy Farming project is om zuivelboerderijen te ondersteunen in de zorg voor individuele dieren. Het specifieke doel voor ieder dier is om een productiever verblijf in de boerderij en een goede gezondheid te stimuleren. Zogenaamde cow models geven de boer specifieke werkinstructies voor iedere afzonderlijke koe. De modellen zijn ontwikkeld door experts en worden gevoed door statische en (bijna) real time gegevens die voortkomen uit sensoren in verschillende systemen op de boerderij. Het project vraagt zich af of en hoe deze technologie kan worden uitgebreid naar grotere schaal.