Logo OBILytics
OBILytics
helpt organisaties bij het halen van realtime toepasbare inzichten uit sociale-, publieke- en intern beschikbare data...

OBILytics helpt organisaties bij het halen van realtime toepasbare inzichten uit sociale-, publieke- en intern beschikbare data. Hierdoor zijn organisaties bijvoorbeeld beter in staat om, hun klanten te begrijpen of afwijkend gedrag te detecteren.

Veel organisaties geven aan moeite te hebben met het daadwerkelijk inzetten van big data om bijvoorbeeld de klant of prospect beter te leren kennen. Dit vloeit vaak voort uit onvoldoende visie, kennis of ervaring met het onderwerp. 

Traditionele bronnen als het CRM systeem, website en email statistieken worden het meest gebruikt om de klant te leren kennen. Dit zijn bronnen die ‘gemeengoed’ zijn geworden.

Juist het gebruik van ‘ruwe data’ biedt bijvoorbeeld organisaties van commercieel perspectief de mogelijkheid om beter in te spelen op de behoefte van haar klanten en prospects, maar helpt daarnaast ook om risico’s vooraf in te schatten en bijvoorbeeld fraude te voorkomen of op te sporen.

 

Door de beschikbaarheid van de allerlaatste technieken voor efficiënte data processing, de grote hoeveelheid van sociale en online data die over de laatste jaren door ons zusterbedrijf OBI4wan verzameld is en de expertise die is opgebouwd met het analyseren van sociale en online data, zijn wij in staat om de waarde van eigen-, openbare en social data van onze opdrachtgevers te verzilveren.

www.obilytics.com