amsterdam board
Amsterdam Economic Board
Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven...

De Amsterdamse metropoolregio heeft alles in huis om een innovatieve en economisch sterke regio te zijn.

Met sterke clusters waarmee de regio nationaal en internationaal een voortrekkersrol kan spelen.

Om deze potentie ten volle te benutten, is een goede samenwerking nodig tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven.

Daarom hebben zij gezamenlijk de Amsterdam Economic Board (kortweg: Board) opgericht.

Meer info : Amsterdam Economic Board