netage
Netage
Netage ziet het als uitdaging om gegevens volledig te kunnen ontsluiten...

Netage is ervan overtuigd dat de gegevens die een ieder ter beschikking heeft niet ten volle worden benut. De systemen die mensen en machines momenteel veelal gebruiken om deze gegevens te ontsluiten bieden vaak een te eenzijdige en beperkte blik. Hierdoor worden zij niet in staat gesteld om vanuit alle gezichtspunten naar die gegevens te kijken en alle mogelijke opties te benutten.
Netage ziet het als uitdaging om deze gegevens wel volledig te kunnen ontsluiten door middel van het leggen van menselijke en technische verbindingen binnen organisaties, maar ook met externe gegevens, zodat zij optimaal kunnen profiteren van het volledige potentieel dat binnen de reeds aanwezige gegevens voorhanden is.

Bron: Netage.nl