Bluewish def 300x72 1
Bluewish
Wij bieden een breed scala aan diensten en deskundigheid om zorginstellingen te helpen de klant...

BlueWish Zorgmarketing heeft een breed scala aan diensten en deskundigheden in huis om zorginstellingen te helpen de klant goed te leren kennen en van daaruit vraaggericht te gaan werken en de klant echt centraal te stellen. 

Door wet- en regelgeving is in Nederland enkele jaren geleden marktwerking in de zorg geïntroduceerd. Deze marktwerking beoogt een toename van de invloed en keuzemogelijkheden van de zorgconsument.

Zorginstellingen maken als gevolg hiervan een omslag van aanbodgerichtheid naar vraag-gestuurde oriëntatie.

Om echt vraaggericht te kunnen werken als organisatie is het dus belangrijk om te weten wat de wensen en behoeften zijn van de zorgconsument en wat de relevante ontwikkelingen zijn in de zorgmarkt.

Bron: bluewish.nl